Tổ chức lại Doanh nghiệp – Tách Doanh nghiệp

Công ty được tách là công ty TNHH Một Thành Viên

 1. Thành phần hồ sơ:

Tổ chức lại Doanh nghiệp

 1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức lại Doanh nghiệp

–     Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách)

–     Để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

–    Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

–    Phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách

–    Trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty được tách là công ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1. Thành phần hồ sơ:

 1. Trình tự thực hiện:

–     Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (công ty bị tách)

–     Để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn mới (công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

–    Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

–     Phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

–   Trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty được tách là công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

 1. Thành phần hồ sơ:

 1. Trình tự thực hiện:

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

–     Phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

–    Trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Mẫu tờ khai

Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-6 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

 

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Đăng ký lại giấy khai sinh

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content