Tổ chức lại Doanh nghiệp – Sáp nhập Doanh nghiệp

Công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 1TV

Tổ chức lại Doanh nghiệp – Sáp nhập Doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tổ chức lại Doanh nghiệp

 1. Thành phần hồ sơ:

 1. Trình tự thực hiện:

Một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập):

Bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập;

Đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập

Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

Tổ chức lại Doanh nghiệp – Sáp nhập Doanh nghiệp

.     Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp;

Chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

.     Trong thời hạn 10 ngày làm việc gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5;

Đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Kèm theo Thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH 2TV trở lên

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty TNHH hai thành viên trở lên

 1. Thành phần hồ sơ:

 1. Trình tự thực hiện:

.     Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

.    Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

.     Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập;

.     Trong thời hạn 10 ngày làm việc, gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty nhận sáp nhập là CTCP

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần

 1. Thành phần hồ sơ:

 1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức lại Doanh nghiệp – Sáp nhập Doanh nghiệp

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

.     Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

.     Trong thời hạn 10 ngày làm việc gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục II-5 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Tiêu chuẩn tuyển nghĩa vụ quân sự

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818