Tổ chức lại Doanh nghiệp – Hợp nhất Doanh nghiệp

 

Công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên

 1. Thành phần hồ sơ:

Hợp nhất Doanh nghiệp

 1. Trình tự thực hiện:

–     Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.

.     Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất.

.      Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

.     Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty hợp nhất là công ty TNHH 2TV trở lên

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1. Thành phần hồ sơ:

 1. Trình tự thực hiện:

–     Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.

.     Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp.

.     Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty hợp nhất là CTCP

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

 1. Thành phần hồ sơ:

 1. Trình tự thực hiện:

–     Bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.

.     Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

.     Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Mẫu tờ khai

Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-6 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Phụ lục I-8 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Tạm hoãn gọi nhập ngũ 2021

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content