Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào

Công văn 4005/TCT-CS Tổng Cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn việc khấu trừ đầu vào của các khoản chi có tính chất phúc lợi chi cho người lao động

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp; thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động; nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định; đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định:

+ Có hóa đơn GTGT đầu vào;

+ Và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn từ 20 triệu trở lên.

Xem cụ thể nội dung của công văn 4005/TCT-CS; tại đây

 

0/5 (0 Reviews)