Thủ tục xin cấp giấy xác nhận cư trú 2024

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận cư trú 2024 được quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 66/2023/TT-BCA.

  1. Nội dung xác nhận thông tin cư trú

Bao gồm thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  1. Nơi nộp hồ sơ

Công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước. Không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú

  1. Phương thức nộp hồ sơ

– Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, hoặc:

– Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID. Hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

  1. Thời hạn giải quyết

– Không quá 1/2 ngày làm việc trong trường hợp thông tin cần xác nhận về cư trú đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

– Không quá 03 ngày làm việc trong trường hợp nội dung đề nghị xác nhận không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

  1. Giá trị giấy xác nhận

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp.

Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/muc-phat-xuat-hoa-don-sai-thoi-diem/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818