Thủ tục thuê đất nhà nước

Thủ tục thuê đất nhà nước

 

“Thủ tục thuê đất nhà nước” hay còn gọi là “Thủ tục thuê đất của nhà nước” là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho một đối tượng cụ thể có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. Tiền thuê đất có thể được trả hàng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Nhà nước sẽ căn cứ vào mục đích thuê đất (thực hiện dự án đầu tư, để sản xuất, để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng trụ sở kinh doanh,…) và đối tượng thuê (cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài, người nước ngoài,…) để quyết định cho thuê đất. Thời gian giới hạn là: không quá 5 năm, không quá 50 năm, không quá 70 năm hoặc không quá 99 năm.

Thuê đất nhà nước

Người có nhu cầu phải trải qua các bước sau:

  • Chuẩn bị hồ sơ (đơn xin thuê đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất cùng một số giấy tờ liên quan khác ở từng trường hợp cụ thể) nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền (Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng  Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường,…)
  • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn bổ sung.
  • Nếu thấy cần thiết, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ sẽ tổ chức xác minh thực địa. Sau đó trình UBND cấp tỉnh/huyện (tùy từng trường hợp) ký quyết định cho thuê đất.
  • Người thuê đất sẽ nhận kết quả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất (trường hợp được cho thuê).
Thời hạn giải quyết:

Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.  Quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Trên là các bước cơ bản để thực hiện thủ tục thuê đất của nhà nước. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực hiện sẽ có nhiều phát sinh liên quan khác. Để thuê đất nhà nước một cách nhanh chóng nhất thì người có nhu cầu cần được tư vấn kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Hãy liên hệ qua đường dây nóng 1900.599.818 . Công ty Luật T&Q luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ Quí khách.

Chuyên viên luật: Xuân Thùy.
Liên hệ dịch vụ: