Thủ tục nuôi chồn hương (cầy vòi hương)

Thủ tục nuôi chồn hương (cầy vòi hương)

Chồn hương (cầy vòi hương) có tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus. Thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Để nuôi cầy vòi hương, Quý khách hàng phải thực hiện các thủ tục sau đây:

  1. Thành lập hộ kinh doanh. Hoặc doanh nghiệp có mã ngành chăn nuôi cầy vòi hương.
  2. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tùy thuộc vào quy mô nuôi cầy vòi hương.
  3. Xin cấp mã số trại nuôi tại Chi cục kiểm lâm

Thủ tục 1: Thành lập hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp 

Nếu thành lập hộ kinh doanh: đăng ký tại Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi dự định đặt cơ sở nuôi cầy vòi hương có tên ngành chăn nuôi.

Thủ tục 2: Giấy xác nhận bảo vệ môi trường 

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì tùy thuộc vào quy mô nuôi, Quý khách hàng sẽ thực hiện một trong hai thủ tục dưới đây.

Trường hợp 1:

‘Nếu nuôi dưới 50 con cầy vòi hương, Quý khách hàng phải thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt cơ sở nuôi chồn hương.

Hồ sơ gồm:

+ 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận doanh nghiệp;

+ Hoặc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;

+ 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở;

+ 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của cơ sở

+ 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của cơ sở. Kèm theo bản điện tử).

Trường hợp 2: nếu nuôi từ 50 con trở lên, Quý khách hàng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Và phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Quy trình thực hiện thủ tục:

Bước 1: Chủ nuôi phải tiến hành tham vấn, gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở. Và xin ý kiến đến UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án. Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do Chủ nuôi  và UBND cấp xã nơi thực hiện dự án đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập.

Bước 2:

Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến UBND cấp tỉnh gồm:

+ 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận doanh nghiệp

+ 01 Giấy chứng nhận hộ kinh doanh;

+ 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

+ 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư nuôi.

Bước 3:

Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến UBND cấp tỉnh gồm:

+ 01 văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hồ sơ được đóng quyển gáy cứng kèm kèm theo bản điện tử.

Bước 4: Sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ nuôi  phải lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và gửi đến UBND cấp xã nơi tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường để UBND cấp xã niêm yết công khai.

Thủ tục 3: Xin cấp mã số trại nuôi tại Chi cục kiểm lâm tỉnh, Thành phố trự thuộc Trung ương

Hồ sơ gồm: 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hộ kinh doanh; 01 đơn xin cấp mã số trại nuôi; 01 bản phương án nuôi cầy vòi hương; 01 bản Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/ báo cáo đánh giá tác động môi trường; hình ảnh trại nuôi; bảng kê lâm sản mua  giống và 01 bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Hợp đồng thuê đất nơi nuôi chồn hương.

Trên đây là toàn bộ quy trình, thủ tục mà các cơ sở cần phải thực hiện khi chăn nuôi cầy vòi hương tại Việt Nam.

Nếu Quý khách còn vướng mắc về các thủ tục liên quan đến nuôi cầy vòi hương hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ qua tổng đài tư vấn: 1900 599 818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Hàn Ni

Liên hệ dịch vụ:

0903876125

https://luatsu1088.vn/mo-cua-xe-khong-quan-sat-gay-tai-nan/

5/5 (1 Review)
Phone icon
1900599818