Thủ tục kinh doanh pháo hoa

Thủ tục kinh doanh pháo hoa

Thủ tục kinh doanh pháo hoa

Pháo hoa được phép kinh doanh kể từ ngày 11/1/2021. Tuy nhiên tổ chức kinh doanh phải có đủ điều kiện và được cấp giấy phép. Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về nội dung này như sau:

Giấy phép mua pháo hoa

– Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa. Trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa;

+ Giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: CCCD/CMND, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua theo mẫu quy định; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Thời hạn sử dụng giấy phép: Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày.

Giấy phép vận chuyển pháo hoa

– Hồ sơ đề nghị bao gồm:

+ Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại pháo hoa cần vận chuyển, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển, họ, tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện, biển kiểm soát của phương tiện, giấy giới thiệu;

+ Bản sao 01 trong các giấy tờ sau: CCCD/CMND, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ.

– Cơ quan tiếp nhận: hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ. Nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép vận chuyển theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Giá trị sử dụng của giấy phép: Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho 01 lượt vận chuyển. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ: 

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/ke-khai-thue-theo-thang-quy-nam/