Thủ tục hưởng lương hưu

Thủ tục hưởng lương hưu

 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện, mức hưởng, thủ tục hưởng lương hưu như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu (quy định tại điều 54)

Gồm hai điều kiện:
– Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và
– Đủ tuổi, cụ thể:
+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
+ Nam  đủ 50 đến đủ 55 tuổi, nữ 45 đến đủ 50 tuổi có 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, PCKV 0,7
+ Nam nữ đủ 50 tuổi có 15 khai thác hầm lò
+ Không giới hạn tuổi: Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Mức hưởng lương hưu

Trường hợp tham gia bảo hiểm bắt buộc:

Căn cứ tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

“1. Từ ngày Luật BHXH có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01/01/ 2018, mức hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Bình quân tiền lương

2. Từ ngày 01/01/ 2018, mức hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b nêu trên được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 Sổ bảo hiểm xã hội 

Như vậy, nếu trước năm 2018 thì lao động nam sẽ được hưởng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm và thêm mỗi một năm đóng thì tăng 2%; còn lao động nữ được hưởng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ứng với 20 năm đóng và thêm mỗi một năm thì tăng 3%.  Trường hợp sau năm 2018 thì cách tính được quy định tại Khoản 2 Điều 56 với số năm đóng bảo hiểm tương ứng với 45% tháng lương bình quân thay đổi theo từng năm.

Tuy nhiên, cả lao động nam và nữ đều tăng không quá 75% .

Trường hợp tham gia bảo hiểm tự nguyện:

Căn cứ tại Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức tính lương hưu cũng giống như khi tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Thủ tục hưởng lương hưu:(Điều 108 Luật BHXH 2014)
Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng lương hưu;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Hồ sơ

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Đơn đề nghị hưởng lương hưu;

c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù;

d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;

đ) Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.
Như vậy, theo quy định của Luật BHXH 2014 thì hồ sơ hưởng lương hưu bao gồm những loại giấy tờ  nêu trên và tùy từng trường hợp sẽ cần những giấy tờ phù hợp.

Thời hạn giải quyết

Căn cứ Khoản 1,2,4 Điều 110 thì:

“1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 cho cơ quan bảo hiểm xã hội….

Tư vấn 1900599818

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hai hình thức bắt buộc và tự nguyện khi có đủ các điều kiện nêu trên thì người tham gia bảo hiểm xã hội  cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

Tác giả: Luật sư Nguyễn Thị Mộng Huyền

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cho-vay-nang-lai/

0/5 (0 Reviews)