Thủ tục đăng ký sản phẩm bảo hiểm

Thủ tục đăng ký sản phẩm bảo hiểm

Thủ tục đăng ký sản phẩm bảo hiểm

Các sản phẩm bảo hiểm phải đăng ký trước khi triển khai gói dịch vụ, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải nộp hồ sơ gửi Bộ Tài chính.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ cần phải đăng ký:

a) Các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài phải đăng ký quy tắc, điều khoản, biểu phí với Bộ Tài chính trước khi triển khai. Bộ Tài chính có trách nhiệm công bố mức phí bảo hiểm thuần tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm cơ bản làm căn cứ để xác định phí bảo hiểm;

b) Đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ khác, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài được phép chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm.

Nghị định 73/2016/NĐ – CP quy định chi tiết về nội dung này như sau:
  1. Hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu sau: 
  • Văn bản đề nghị đăng ký sản phẩm bảo hiểm theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;
  • Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai;
  • Giải trình phương pháp và cơ sở kỹ thuật dùng để tính phí bảo hiểm.

2. Thẩm quyền giải quyền: Bộ tài chính

3. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Hãy nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí. Hoặc liên hệ số hotline: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tu-van-luat-mien-phi/

 

 

0/5 (0 Reviews)