Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục đăng ký thuế lần đầu đối với người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh.

  1. Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

1.1. Cá nhân tự nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng sau:

– Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

– Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

– Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.

1.2. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 20-ĐK-TCT);

– Bản sao Thẻ CCCD. Hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

– Bản sao Giấy khai sinh. Hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;

– Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Lưu ý:

Trường hợp cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đã nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trước ngày 12/8/2016 nhưng chưa đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế theo quy định trên để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

1.3. Thời hạn đăng ký

  • Nếu là Con cái, cha mẹ thì hạn là ngày 31/3 năm tính thuế
  • Trường hợp còn lại: chậm nhất 31/12 năm tính thuế
  1. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

2.1.  Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

2.2. Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc

Bao gồm các văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc, cụ thể:

+ Bản sao Thẻ CCCD. Hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh. Hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

– Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp. Và gửi Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 20-ĐK-TH-TCT). Gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

2.3. Thời hạn đăng ký:

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm. Chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm  đối với người phụ thuộc là con cái, cha mẹ (quy định tại khoản 5 điều 6 TT 95/2016/TT-BTC).

Còn các trường hợp khác: chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế.

Hãy nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí. Hoặc liên hệ số hotline: 1900.599.818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyzc

https://luatsu1088.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tu-chuyen-nhuong-chung-khoan/

0/5 (0 Reviews)