Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính
+ Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
+ Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
3.Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
+ Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

4. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

4.1 Chi nhánh
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
4.2 Địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
+ Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
4.3 Văn phòng đại diện
+ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện
+ Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

5. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp

6. Thủ tục hiệuđính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

7. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

8. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế(giong)
+ Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – văn phòng đại diện
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
+ Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới
+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

9. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên

Hãy gọi cho chúng tôi 1900.599.818 để được hỗ trợ dịch vụ pháp lý.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/trang-web-lien-ket-co-quan-nha-nuoc/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818