Thủ tục cho tặng nhà

 

Căn cứ theo Luật Đất đai và Luật Công chứng thì thủ tục tặng cho tặng nhà đất gồm các bước sau:
Công chứng Hợp đồng tặng cho nhà đất.
– Cơ quan thực hiện: Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.
– Hồ sơ yêu cầu công chứng:

Bên tặng cho:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng.
+ Bản chính, bản sao giấy tờ tuỳ thân; Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu
+ Bản chính, bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; Lệ phí trước bạ
+ Bản chính, bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có (giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân).

Bên nhận tặng cho:

+ Bản chính, bản sao giấy tờ tuỳ thân; Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu
– Thủ tục:
+ Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.
+ Công chứng viên kiểm tra giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng
+ Người yêu cầu công chứng tự đọc lại hợp đồng.
+ Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong hợp đồng thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng.

Hợp đồng tặng cho nhà đất

Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi yêu cầu công chứng thì được nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên theo quy định của pháp luật.

Đăng ký sang tên cho người nhận tặng cho trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất.
– Cơ quan tiến hành: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Giấy tờ chứng minh đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính.
+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…

– Thủ tục: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục cho tặng nhà đất 

Trường hợp các bên nhận tặng cho phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900599818

  Tác giả:  Luật sư Mộng Huyền

 

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.com/thu-tuc-hoan-cong-nha-dat/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content