Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo là thủ tục bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo sản phẩm trên bảng quảng cáo.

Thủ tục được quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo 2012. và Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL.

– Trình tự được quy định cụ thể như sau:

Bước 1: Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo gồm:

– Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo. Phải ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

– Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

– Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

– Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu. Và phải có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

– Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo. Hoặc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

– Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

– Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này.

Bước 2: Gửi hồ sơ đến Sở văn hóa, thể thao và du lịch trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.
Bước 3: Giải quyết hồ sơ và trả kết quả

Thời hạn giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ. Nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo.

Lệ phí: không.

Mẫu số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–
 

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố……….

  1. Tên người thực hiện: ……………………………………………………………………….

– GPKD số ……………………… do……………………..cấp (nếu là doanh nghiệp)

– Số chứng minh thư nhân dân: ……………………………Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……………………….. (nếu là cá nhân)

– Địa chỉ: ……………………………………………….. ………………………………………………….

– Số điện thoại: ……………………………………………….. …………………………………………..

  1. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  1. Địa điểm thực hiện:………………………………………………………………………….
  2. Thời gian thực hiện: từ ngày ….. tháng …. năm…..đến ngày ….tháng… năm…
  3. Số lượng:………………………………………………………………………………………..
  4. Phương án tháo dỡ (nếu có): …………………………………………………………….
  5. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

  ………, ngày……… tháng………năm………

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/thua-ke-theo-di-chuc/

0/5 (0 Reviews)