Thông báo mẫu con dấu Văn phòng đại diện

Thông báo mẫu con dấu Văn phòng đại diện

Tự quản lý con dấu Doanh nghiệp

Hiện nay, Tự quản lý con dấu doanh nghiệp, không còn thủ tục thông báo mẫu dấu lên Sở kế hoạch đầu tư.

Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm:

Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới.

Tự quản lý con dấu doanh nghiệp, không còn thông báo mẫu dấu lên Sở kế hoạch đầu tư

–      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện, Phụ lục II-8. Công ty tự làm thông báo mẫu dấu gửi cơ quan liên quan khi cần thiết như ngân hàng… không còn thủ tục thông báo mẫu con dấu mới.

Trường hợp: Thông báo thay đổi mẫu con dấu.

Tự quản lý, sử dụng con dấu, không còn thông báo mẫu dấu lên Sở kế hoạch đầu tư

–      Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-9);

Trường hợp: Thông báo hủy mẫu con dấu.

Tự quản lý con dấu doanh nghiệp, không còn thông báo mẫu con dấu lên Sở kế hoạch đầu tư

  • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện;
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên;
  • Doanh nghiệp nộp kèm theo:Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại.

Cách thức thực hiện:

  • Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp,;
  • Tự quản lý con dấu doanh nghiệp không gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
  • Không còn thủ tục đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu/thay đổi mẫu con dấu/hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp

Mẫu tham khảo tự quản lý sử dụng con dấu

Phụ lục II-8

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)