Thông báo mẫu con dấu chi nhánh

Chuẩn bị hồ sơ

Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới.

–      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8);

Phụ lục II-8

Trường hợp: Thông báo thay đổi mẫu con dấu.

–      Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-9);

Phụ lục II-9

Trường hợp: Thông báo hủy mẫu con dấu.

–      Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện diện (Phụ lục II-10);

Phụ lục II-10

Cách thức thực hiện:

Nhận kết quả

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày: 22/03/2021

Danh mục biểu  mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ:

Liên hệ: 0903876125

Diện tích tách thửa

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818