Quy định về thời hạn nộp tờ khai; tiền lệ phí môn bài năm 2022

Lệ phí môn bài là loại kể khai theo năm

1. Thời hạn nộp tờ khai:

Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau: Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất; kinh doanh hoặc mới thành lập.

Theo quy định tại khoản 1; điều 10 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế thì:

– Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất; kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất; kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

– Hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế; cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 126.

2. Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài:

Theo quy định tại khoản 9; điều 18 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022

Nhưng do ngày 30/01/2022 là ngày nghỉ (Chủ nhật)

Nên hạn nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là 31/01/2022

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

– Hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất; kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content