Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

 

Thủ tục hành chính đất đai có nhiều nội dung. Cá nhân, tổ chức luôn có nhu cầu thực hiện thủ tục này. Nội dung chủ yếu là đăng ký biến động, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng, xóa thế chấp. Người sử dụng cần chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Sau một thời hạn nhất định sẽ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng;
b) Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:
 

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày;
b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày;
c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất là không quá 20 ngày;

Đăng ký biến động

d) Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá .Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn. Kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty. Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 15 ngày.

Thời gian thực hiện

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 20 ngày;
e) Gia hạn sử dụng đất là không quá 15 ngày;
g) Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 10 ngày;
h) Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề là không quá 10 ngày;
i) Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất  so với nội dung đã đăng ký là không quá 15 ngày;

Tư vấn 1900599818

k) Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất. Từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất là không quá 30 ngày;
l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày;
m) Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản  là không quá 05 ngày ;

Thủ tục hành chính đất đai

n) Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày làm việc;
o) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng là không quá 10 ngày;
p) Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là không quá 10 ngày. Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày;
q) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bị mất là không quá 30 ngày.

 Công ty Luật T&Q

Về thực tế, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thường dài hơn so với quy định trên. Người sử dụng đất có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải thích về lý do chậm trễ. Có như vậy mới  bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như trên.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.com/thu-tuc-hoan-cong-nha-dat/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818