Thời điểm tính thuế GTGT đầu ra xác định doanh thu

Thời điểm xác định thuế GTGT đang được quy định tại điều 8 của thông tư 219/2013/TT-BTC

Với mỗi loại lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp khác nhau sẽ có thời điểm xác định doanh thu để tính thuế GTGT khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Đối với bán hàng hóa:

Thời điểm tính thuế GTGT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ: Công ty B bán hàng hóa là máy điều hòa cho công ty A:

-> Ngày bàn giao hàng hóa là ngày 25/10/2018: Thì ngày 25/10/2018 Công ty B phải xuất hóa đơn tại thời điểm giao hàng và xác định doanh thu để tính thuế GTGT đầu ra vào ngày 25/10/2018. Dù cho công ty A có thanh toán tiền hay chưa thanh tiền mua hàng cho công ty B.

 

2. Đối với cung ứng dịch vụ:

Thời điểm tính thuế GTGT là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

* Lưu ý với các bạn thêm về thời điểm lập hóa đơn khi cung ứng dịch vụ như sau:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Theo khoản 2 điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

3. Đối với hoạt động cung cấp điện; nước sạch:

– Là ngày ghi chỉ số điện; nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.

 

4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nhà để bán; chuyển nhượng hoặc cho thuê:

– Là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được; cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

 

5. Đối với xây dựng; lắp đặt; bao gồm cả đóng tàu; là thời điểm nghiệm thu; bàn giao công trình; hạng mục công trình; khối lượng xây dựng; lắp đặt hoàn thành; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 

6. Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

0/5 (0 Reviews)