Thành lập mới Văn phòng đại diện

Thành lập mới Văn phòng đại diện

Hồ sơ Thành lập Văn phòng đại diện

  1. Thành lập Văn phòng đại diện:

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

–    Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-7);

–    Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp;

của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên

hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần,

của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;

–    Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

–    Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;

–    Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18) đối với doanh nghiệp hoạt động;

theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;

để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

  1. Thành lập Văn phòng đại diện ở nước ngoài

  2. Hồ sơ gồm:

–    Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (Phụ lục II-8).

–    Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

Trình tự thực hiện:

Khi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại thành phần hồ sơ.

Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký (Phụ lục II-8). Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Lệ phí:

100.000 đồng (Thông tư số 176/2012/TT-BTC) (Nộp tại thời điểm đăng ký).

 Nhận kết quả

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài: Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-7

Phụ lục II-8

 

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Bài viết liên quan:

Liên hệ: 0903876125

Mua đất bằng giấy tờ tay

 

 

 

0/5 (0 Reviews)