Tháng liền kề trong bảo hiểm thất nghiệp

Tháng liền kề trong bảo hiểm thất nghiệp

Tháng liền kề trong bảo hiểm thất nghiệp

Để đủ điều kiện hưởng thất nghiệp, người lao động phải có tháng liền kề đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
  2. Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
  3. Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị. Và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;

  4. Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội;
  5. Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị. Và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội.

Nội dung này được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

Hãy nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Hoặc liên hệ số hotline: 1900.599.818.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cac-khoan-phu-cap-tro-cap-khong-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan/

 

0/5 (0 Reviews)