Tham gia bảo hiểm xã hội khi cùng lúc làm việc tại nhiều nơi

 

Tham gia bảo hiểm xã hội khi  làm việc nhiều nơi

Một người có thể làm việc cùng lúc hai hoặc nhiều công ty. Tuy nhiên một lúc không thể tham gia bảo hiểm xã hội ở hai nơi. Do đó việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ thực hiện như sau:
Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Khoản 1 điều 4 nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định:

– Người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động. Đó là khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

 

Hợp đồng lao động

– Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Đối với bảo hiểm y tế bắt buộc

Khoản 2 điều 4 nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định:

– Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

 

Bảo hiểm y tế

– Khi hợp đồng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi mà người lao động và người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất trong số các hợp đồng còn lại có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm y tế

Như vậy, nếu cùng lúc làm việc tại nhiều nơi, thì nơi mà người lao động ký hợp đồng lao động đầu tiên sẽ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Nơi có mức tiền lương cao nhất là nơi tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động.

Hãy gọi cho chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn tốt nhất: 1900.599.818.

Tác giả:   Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.vn/tang-luong-co-so/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content