Kê khai nộp thuế lệ phí môn bài trong thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo khoản 4; điều 1 của Thông tư 65/2020/TT-BTC (ban hành ngày 09/07/2020; có hiệu lực từ ngày 23/08/2020) sửa đổi; bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài thì:

            “Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất; kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất; kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) .

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất; kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC thì Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức; cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ quy định tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP; gồm có:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.
  5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất; kinh doanh.
  6. Chi nhánh; văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1; 2; 3; 4 và 5 Điều này (nếu có).
  7. Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh.

Như vậy người nộp lệ phí môn bài:

* Sẽ không phải nộp tiền lệ phí môn bài năm tạm ngừng nếu thỏa mãn được đồng thời cả 2 yếu tố sau:

* Sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài năm tạm ngừng nếu có 1 trong các nội dung sau:

Ví dụ:

Doanh nghiệp A đăng ký xin tạm ngừng kinh doanh thừ 15/3/2021 -. Thì đây là trường hợp tạm ngừng không tròn năm 2021; vì từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/03/2021 doanh nghiệp A vẫn hoạt động.

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content