Tạm ngừng – Địa điểm kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanh

  1. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp;

sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động.

  1. Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định;

tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  1. Thành phần hồ sơ:

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên;

doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

Hoạt động trở lại

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh

  1. Trình tự thực hiện

chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Sau khi tiếp nhận thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

  1. Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  1. Thành phần hồ sơ:

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-19
Phụ lục II-18

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Doanh nghiệp bị ấn định thuế

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content