Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ

Không Quảng Cáo, Không cần đăng nhập, Không giới hạn tốc độ tải.

1/ ULTRAVIEWER   6.4 phần mềm điều khiển từ xa máy tính.

2/ HTKK 4.5.9 Phần mềm nộp tờ khai.

3/ HTQT TNCN 3.3.2  Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

4/ jdk7  Phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai Java chuẩn cho nộp tờ khai. 

5/ Java-Full-Fix-cks.

6/ eSigner_1.0.8.

7/ iTaxViewer 1.7.6  Phần mền xem các tờ thông báo cơ quan thuế gửi về.

8/ font chữ hỗ trợ tra cứu hóa đơn.

9/ Java-Full_Test.

10/ jdk6  Phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai.

11/ jre-8u241-windows-x64.

12/ jre-8u241-windows-x32.

13/ Phần mềm xem các file định dạng PDF.