Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ

Không Quảng Cáo, Không cần đăng nhập, Không giới hạn tốc độ tải.

1/ ULTRAVIEWER   6.4 phần mềm điều khiển từ xa máy tính.

2/ HTKK 4.6.9 Phần mềm nộp tờ khai.

3/ HTQT TNCN 3.3.2  Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

4/ jdk7  Phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai Java chuẩn cho nộp tờ khai. 

5/ Java-Full-Fix-cks.

6/ eSigner_1.0.8.

7/ TCT eSigner sửa lỗi 404 trang thuế điện tử

8/ font chữ hỗ trợ tra cứu hóa đơn.

9/ Java-Full_Test.

10/ jdk6  Phần mềm hỗ trợ nộp tờ khai.

11/ Itax Viewer 1.8.5 Phần mềm xem các tờ khai, thông báo thuế

12/ Java 8 u321 64 bit

13/ Phần mềm xem các file định dạng PDF.