Khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử dạng mới

Nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong việc xác định Khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử dạng mới. Các yêu cầu về báo cáo, nghĩa vụ tuân thủ các quy định khá phức tạp và nguy cơ có khả năng gây rủi ro cao.
Xem thêm