Tổng hợp giải đáp thuế mới nhất

Tham khảo tổng hợp giải đáp thuế mới nhất 1/ Để miễn thuế theo nghị quyết 406 của UBTVQH thì các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện theo thủ tục như thế nào Nghị quyết số 406/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của UBTVQH và NghXem thêm