Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định

Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định được quy định tại Điều 3 Thông tư 23/2023/TT- BTC (có hiệu lực từ ngày 10/06/2023). Cụ thể: 1. Xác định tài sản: a) Tài sản sử dụng độc lập được xXem thêm