Thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công Thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công  Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TXem thêm