Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023. Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP. Đối tượng áp dụng Người hXem thêm