Nơi đăng ký biển số định danh

Nơi đăng ký biển số định danh Nơi đăng ký biển số định danh được quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau: Đăng ký biển số định danh tại Cục Cảnh sát giao thông: – Xe của Bộ Công an; – Xe ô tô của các cơ quaXem thêm