Mức phạt về hóa đơn mới nhất

Mức phạt về hóa đơn mới nhất Nghị định 125/2020/ NĐ- CP quy định Mức phạt về hóa đơn mới nhất.  Cụ thể như sau: STT Hành vi vi phạm Hình phạt (mức phạt về hóa đơn mới nhất) 1 Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhXem thêm