Mức phạt nồng độ cồn mới nhất

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất Mức phạt nồng độ cồn mới nhất được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Và được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Cụ thể: 1. Đối với ô tô Nồng độ cồn Mức tiền Phạt bXem thêm