Ký hiệu thị thực mới nhất

Ký hiệu thị thực mới nhất Ký hiệu thị thực mới nhất được quy định tại Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (sửa đổi 2019). Cụ thể: – NG1 – Cấp cho thành viên đoàn khXem thêm