Phải sử dụng hóa đơn có mã ?

Nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong việc xác định yêu cầu chuyển sang TT78/2021/TT-BTC. Có phải sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế có đúng không ? Các yêu cầu về báo cáo, nghĩa vụ tuân thủ các quy định kXem thêm