Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm: –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lXem thêm