Giấy phép liên vận Việt Nam và Lào

Giấy phép liên vận Việt Nam và Lào Giấy phép liên vận Việt Nam và Lào được cấp cho phương tiện của các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bXem thêm