Giấy phép liên vận Việt Nam và Campuchia

Giấy phép liên vận Việt Nam và Campuchia Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia được cấp cho phương tiện của các tổ chức, cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vậnXem thêm