Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2021

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 2021 Những đối tượng nếu đủ điều kiện theo quy định thì được gia hạn thời hạn nộp thuế. Đó là thuế giá trị gia tăng, thuế thu Xem thêm

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế 2021

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế 2021 Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế 2021 Nghị định 52/2021/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. TheoXem thêm