Đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 online

Đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 online Đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 online Công dân từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký tiêm phòng vắc-xin Covid cho bản thân mình. Hình thức đăng ký online qua Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19: Bước 1: Truy cập trXem thêm