Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh được quy định tại điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Và được hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BHXH. Điều kiện hưXem thêm