Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Thuế TNCN từ tiền lương – tiền công Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021. Đối với thuế TNCN tiền lương tiền công, không cần quan trọng tên gọi hợp đồng là gì, có thể là HĐLĐ, HĐ khoán việc, HĐ cộng tác viên,…. ChXem thêm