Cách tính thời hạn để xóa án tích

Cách tính thời hạn để xóa án tích Cách tính thời hạn để xóa án tích được quy định cụ thể tại Điều 73 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể như sau: – Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 Bộ luật Hình sự 20Xem thêm