Các trường hợp đương nhiên được xóa án tích

Các trường hợp đương nhiên được xóa án tích Các trường hợp đương nhiên được xóa án tích được quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án khXem thêm