Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân

Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ ĐKDN Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đối với công dân Việt Nam: Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp sơ là người đXem thêm