Đối tượng – Mức đóng – Phương thức đóng

Đối tượng – Mức đóng – Phương thức đóng Đối tượng tham gia đối tượng mức đóng Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Phương thức đóng NXem thêm