Các trường hợp khác Công ty hợp danh

Các trường hợp khác công ty hợp danh Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT, GCNĐT Trình tự thực hiện: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sXem thêm