Sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

 

Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp. Mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch .

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 

thành lập sàn giao dịch bất động sản

 

1. Điều kiện thành lập sàn giao dịch (quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD)

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch phải thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

 

Sở xây dựng

2. Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

– Tên doanh nghiệp thành lập sàn. Họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp. Địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

– Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại. Họ và tên người quản lý Điều hành sàn.

4. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin để điều chỉnh hoặc xóa thông tin

Nếu bạn có nhu cầu thành lập sàn giao dịch, hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline để được tư vấn và thực hiện dịch vụ: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/tien-ao-dung-voi-kinh-doanh/

 

0/5 (0 Reviews)