Rút ngăn thời gian án treo

 

Người bị áp dụng hình phạt án treo, nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì được rút ngắn thời gian án treo. Việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo thực hiện theo Thông tư 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc rút ngắn thời gian thử thách của án treo (quy định tại điều 3)

– Tuân thủ quy định của pháp luật.
– Bảo đảm chính sách khoan hồng, nhân đạo xã hội chủ nghĩa.
-Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được hưởng án treo.
– Khuyến khích người được hưởng án treo tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động.

Điều kiện và mức rút ngắn thời gian án treo

2. Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo (quy định tại điều 4)

2.1. Người được hưởng án treo có thể được Tòa án rút ngắn thời gian thử thách khi đủ điều kiện:
a) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;
b) Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án;
c) Được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội đề nghị rút ngắn thời gian thử thách.

Rút ngắn thời gian thử thách

2.2. Người được hưởng án treo một năm chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành thời gian thử thách là ba phần tư thời gian thử thách Tòa án đã tuyên.

Điện thoại tư vấn Rút ngăn thời gian án treo 1900599818

2.3. Trường hợp người được hưởng án treo đã được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, nhưng không được Tòa án chấp nhận, nếu sau đó có tiến bộ mới thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo tiếp tục đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ.

2.4. Trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện được hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.
Theo đó lập công là trường hợp người được hưởng án treo có hành động giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, truy bắt, điều tra tội phạm; cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo; có những sáng kiến có giá trị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Rút ngăn thời gian án treo

Mắc bệnh hiểm nghèo là trường hợp mà bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện quân đội cấp quân khu trở lên có kết luận là người được hưởng án treo đang bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị, như: Ung thư giai đoạn cuối, xơ gan cổ trướng, lao nặng độ 4 kháng thuốc, bại liệt, suy tim độ 3, suy thận độ 4 trở lên; HIV giai đoạn AIDS đang có các nhiễm trùng cơ hội không có khả năng tự chăm sóc bản thân và có nguy cơ tử vong cao.

3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo (quy định tại điều 5)

3.1. Khi người được hưởng án treo có đủ điều kiện được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cuộc họp để lập hồ sơ và đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo; Thủ trưởng đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tổ chức cuộc họp để lập hồ sơ và đề nghị cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hưởng án treo làm việc xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo.

Tư vấn Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 1900 599 818

3.2. Cuộc họp xét, đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì với thành phần tham gia gồm đại diện lãnh đạo Công an, Mặt trận tổ quốc, Tư pháp cấp xã, người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Cuộc họp xét, đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo của đơn vị quân đội do Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng đơn vị quân đội chủ trì với thành phần tham gia gồm đại diện các tổ chức đoàn thể trong đơn vị quân đội, người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Tư vấn nhanh Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 1900 599 818

3.3. Hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gồm:
a) Bản sao bản án.
b) Văn bản đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo (trong đó phải ghi rõ họ, tên, năm sinh, nơi cư trú của người được hưởng án treo; tội danh, thời hạn phạt tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách; thời gian thử thách đã chấp hành, thời gian thử thách còn lại; tóm tắt quá trình phạm tội của người được hưởng án treo, nhận xét của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội về việc chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo; đề nghị mức rút ngắn thời gian thử thách);

Hướng dẫn tư vấn Trình tự, thủ tục, thẩm quyền 1900 599 818

c) Quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận về việc người được hưởng án treo lập công;
d) Kết luận của bệnh viện về tình trạng bệnh tật;
đ) Đơn xin rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo;
e) Bản sao quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

 Phần 3 thời hạn

3.4. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Thi hành án hình sự, văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của cơ quan thi hành án và chuyển hồ sơ, văn bản đề nghị cho Tòa án cấp huyện nơi người được hưởng án treo cư trú. Đồng thời sao gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật.

 kết luận

Việc rút ngắn thời gian thử thách án treo là chính sách khoan hồng của nhà nước. Đây là động lực thúc đẩy người có hình phạt  tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Nhờ vậy họ mới trở thành người có ích cho xã hội, tuân thủ pháp luật.

Tác giả: Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://luatsu1088.com/nguoi-viet-nam-duoc-phep-danh-bac/

http://0903876125.xyz

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content