Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-22);

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân;

Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18.

Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

– Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị

trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được

gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp,

đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm

và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp

hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản

hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể,

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu

cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Mẫu tờ khai

đường dẫn mới

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Điểm mới về lương thưởng năm 2021

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content